แนะนำเปิดเว็บไซต์ด้วย Chome หรือ IE 11
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
บ้านควนน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา นำพาสู่อาเซียน
  นายวัชรศักดิ์ ศรีขำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน