แจ้งปัญหาการบริการ/ร้องทุกข์/ร้องเรียนเรื่องทุจริต
โปรดแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงโดยละเอียดเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
..ข้อมูลความลับเฉพาะนายก อบต.บ้านควน.. ข้อมูลใหม่ 5 เรื่อง

ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
อีเมล์ติดต่อกลับ
เรื่อง